Linuxdocs.nl:Privacybeleid

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Linuxdocs.nl zal de gegevens die nodig zijn voor het registreren niet doorgeven/verkopen aan derde partijen.

De gegevens die u opgeeft om te registreren zullen worden bewaard op deze server alleen en via geen enkele wijzen door ons worden doorgegeven. Linuxdocs.nl kan deze gegevens gebruiken om u een e-mail bericht te versturen. Voor de rest doen wij zelf ook niks met deze gegevens.

Derde partijen die bij ons vragen naar dergelijke gegevens zullen van ons de spreekwoordelijke "Dikke vinger" krijgen. Ongeacht het geldbedrag dat men hiermee wil verspillen.

Gegevens zullen alleen openbaar worden gemaakt door u zelf. Het is aan u of u uw eigen gegevens openbaar wil maken ja/nee. Wij maken deze beslissing niet en zullen dit zeker niet gaan afdwingen.

Registreren is niet verplicht en zal ook nooit verplicht worden op Linuxdocs.nl.
Registreren kan enkel voordelen geven zoals het recht om een pagina op de Wiki te kunnen bewerken en/of vragen te kunnen posten op het forum.