Xorg.conf

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Door:Laurens Vonder
Versie:3, 29 november 2010

>

Voorwoord

In alle situaties wordt uitgegaan van het uitvoeren van commando's als root, tenzij anders aangegeven. Sudoers dienen voor elk commando 'sudo ' te plaatsen.

Xorg.conf

Xorg is momenteel de meest gebruikte grafische manager voor het verzorgen van grafische toepassingen. Voorheen was dit XFree86, maar het principe van beide is gelijk. Waar bij Xorg het bestand /etc/X11/xorg.conf wordt gebruikt is dat bij XFree86 /etc/X11/XF86Config. Hierna wordt enkel over Xorg gesproken, en is dit eenvoudig te vertalen naar XFree86 met bovenstaande info.

Resoluties, drivers en randapparaten instellen

Tegenwoordig maakt de gemiddelde distro geen xorg.conf meer aan, Xorg detecteert alles automatisch en bepaalt de meest gunstige instellingen zelf. Maar soms komt het voor (omdat Linux alles aan de hand van chipset scans doet, en niet aan de hand van een modelnummer) dat er te hoge resoluties worden gekozen omdat bijv. de monitor twee varianten heeft en je net die goedkope variant hebt die die resolutie niet goed weer kan geven, of dat iemand andere voorkeuren heeft voor het bedienen van de muisknoppen hoger dan 4, een scrollwiel een andere functie toewijzen, etc. In dat geval is het handig het bestand /etc/X11/xorg.conf te bewerken of zelf aan te maken.

Allereerst beginnen we op de gemakkelijke manier. Linux kent ontzettend veel hulpmiddelen, zowel grafisch als in de console. Echter wordt meestal een beschrijving á la console gedaan omdat deze bij de meeste distro's op de zelfde manier werkt. Onderstaande lijst met acties roept consolevenster 1 aan en schakelt om naar runlevel 3 (of lager indien het systeem bij het instellen klaagt dat Xorg nog draait. Ubuntu werkt met init level 3, en Debian met 2 of 1 om dit gerealiseerd te krijgen. Type dan init 2 of init 1 ipv init 3).

Druk [Ctrl]-[Alt]-[F1]
login: root
password:
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak (deze mag fout gaan, als deze niet bestaat)
init 3
--------
X -configure

Nu verschijnt een interactief venster met allerlei vragen die beantwoord dienen te worden en kan de grafische omgeving kort worden getest (als de X met de muis mee kan bewegen). Indien akkoord kan het bestand worden opgeslagen naar /etc/X11/xorg.conf.

Even testen of alles goed werkt bij opstart:

shutdown -r now

Voorbeeldconfiguratie

Xorg biedt zelf ook een voorbeeldbestand aan die je handmatig kunt aanpassen. Zeker als je de machine en Linux beter wilt kennen is dit de ideale optie. Het is dan ook mogelijk om alles tot in detail te fine tunen, precies naar je eigen wensen. Het bestand is meestal hier te vinden:

/usr/share/doc/xserver-xorg/examples/xorg.conf

Kopiëer deze naar /etc/X11 en bewerk deze ter plekke. Na het bewerken en opslaan van het bestand even X herstarten, of indien je heel expirimenteel bent geweest X in een andere sessie eerst proberen of deze goed werkt, of überhaupt nog wel werkt. Hieronder staat hoe je een tweede X kunt starten:

Een extra X sessie opstarten

Druk [Ctrl]-[Alt]-[F1]
login: root
password:
startx -- :1

Die :1 staat voor nummer 1. Nummer 0 draait namelijk al op de eerste die bij opstart is geactiveerd. Een derde kan op :2 worden gestart, etc.

Video drivers

Hieronder de webadressen van diverse fabrikanten voor het downloaden van drivers voor je grafische kaart, inclusief een uitvoerige beschrijving (in het engels).

Onderstaande sites leveren de officiële drivers voor de hardware. In sommige gevallen werkt de grafische kaart er beter van (bijv. volledige OpenGL 3.0 ondersteuning) maar er zijn ook gevallen bekend dat het systeem niet meer werkt omdat deze drivers sommige kernel modules vervangen voor hun eigen, en deze niet bij het de-installeren verwijderd kunnen worden. Geeft dit problemen na het uitproberen, dan zal de complete kernel image opnieuw geïnstalleerd moeten worden.

ATI.AMD.com - Drivers voor ATI grafische kaarten
IntelGraphics.org - Drivers voor Intel grafische kaarten
NVIDIA.com - Drivers voor NVIDIA grafische kaarten

Om de fabrieksdrivers te installeren moet eerst de machine hierop voorbereid worden. Log uit naar het vaste loginscherm.

Schakel nu over naar een tekstconsole, bijv. d.m.v. {Ctrl}-{Alt}-{F1}.

apt-get update
apt-get install make automake module-assistant dkms g++ mesa-utils

Probeer nu de kernelversie te achterhalen:

uname -r

Een tekst als '2.6.32-25-generic-pae' komt in beeld. Als we hier de tekst 'linux-headers-' voor plaatsen krijgen we het volgende:

apt-get install linux-headers-2.6.32-25-generic-pae

Uiteraard dient dit gedaan te worden zoals de geïnstalleerde kernel verschijnt.


Bij Ubuntu gaat het stoppen anders dan bij andere distro's:

sudo stop gdm
sudo killall Xorg
sudo sh driverfile.run

Let op: Ubuntu wijzigt geregeld de manier van de displaymanager stoppen. De volgende commando's kunnen ook geprobeerd worden:

sudo killall gdm
sudo service stop gdm
sudo gdm stop

Bij het gebruik van een andere displaymanager dient gdm vervangen te worden voor kdm, xdm, sdm, tdm, afhankelijk welke wordt gebruikt.

Bij Debian gebaseerde systemen anders dan Ubuntu dient het volgende als root te worden gedaan:

init 1

Voer nu het rootwachtwoord in gevolgd door de Enter toets

sh driverfile.run

Sommige distro's hanteren een andere runlevel voor multi-user, tekstconsole. Mocht door een tekort aan beschikbaarheid van het systeem het installatiescript niet werken, probeer dan:

init 2

Of:

init 3

ATI

Bij installatie van ATI drivers dient ook nog het volgende aangepast te worden:

Indien /etc/X11/xorg.conf niet bestaat:

sudo aticonfig --initial

Gebruik de --od-enable optie indien er overgeklokt moet worden

Indien er van OpenGL gebruik gemaakt moet worden, stel dan ook onderstaande gegevens in /etc/X11/xorg.conf in Section Device in:

Option "Capabilities"    "0x00000080"
Option "UseFastTLS"     "off"
Option "KernelModuleParm"  "locked-userpages=0"

Start nu de computer opnieuw op, of indien u een ervaren gebruiker bent, doorstarten naar het login scherm (bij Debian als root):

init 5

Of voor een volledige herstart:

shutdown -r now

Ubuntu Jaunty/Karmic Volledige, recente installatiehandleiding voor het handmatig installeren van drivers van ATI kaarten (engels)

NVIDIA

WAARSCHUWING

Overklokken kan het systeem onstabiel maken of zelfs hardware onherstelbaar beschadigen! Bij overklokken vervalt onmiddelijk de garantie. Doe dit alleen als het echt niet anders kan en indien u weet waar u mee bezig bent!


Na installatie van het driverbestand kunnen NVIDIA kaarten als volgt overgeklokt worden:

Plaats in het deel Section Device in /etc/X11/xorg.conf onder de regel met Driver "nvidia" de volgende regel:

Option "Coolbits" "1"

Herstart Xorg zoals in de paragraaf Video Drivers is beschreven. Installeer het overklokprogramma van NVIDIA als volgt;

Als root:

apt-get install nvclock

Als sudoer:

sudo apt-get install nvclock

Tijdens het draaien van de machine in grafische modus kan nu getest worden welke gpu / geheugenfrequenties een optimale snelheid geven. Open twee X consoles, en voer in de eerste de volgende opdracht uit:

glxgears

Tijdens het draaien van de drie tandwielen kan in het tweede X console venster worden gesteld aan de toe te passen frequenties:

nvclock -s        Tonen van de huidige instellingen
nvclock -r        Resetten naar standaard fabrieksinstellingen
nvclock -n ... -m ...   Instellen van GPU en geheugen frequenties

De instellingen dienen na elke start opnieuw te worden gedaan. Ook kan bij verschillende applicaties via een script een eigen instelling worden gekozen, dat bij het starten van die bepaalde applicatie automatisch de ideale frequenties worden toegepast.How-TO's | Hoofdpagina | Linux Nieuws | Externe links | Help