Webserver

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Webserver how-to

Door: Michaell Bakker
Versie: 11-06-2009 (how-to volledig herschreven)
Website: www.linuxdocs.nl


Inleiding:

Tegenwoordig bestaat het grote merendeel van internet uit webpagina's.
Je start je webbrowser en je surft naar: "www.linuxdocs.nl" en je krijgt deze website te zien, waarna je naar deze handleiding bent gesurft.

Dit is tegenwoordig allemaal zeer normaal en mensen verwachten ook dat dit gewoon werkt.
De techniek hierachter om dit allemaal werkend te maken is echter vrij complex. Letterlijk miljarden mensen zijn met het internet verbonden en er zijn letterlijk ook miljarden mensen nodig om dit te realiseren en werkend te houden.

De webserver waar deze handleiding over gaat is momenteel een van de meest gebruikte middelen om te kunnen internetten.
Zonder het http protocol zal het internet niet zo leuk zijn als dat het nu is

In deze handleiding wil ik proberen duidelijk te maken hoe een webserver opgezet, werkt, geconfigureerd en gebruikt kan worden.

Wat is een webserver?

In den beginnen was alles nog woest en ledig in de internet wereld.
Je kon een verbinding maken met een andere server die vervolgens alleen een lijst met beschikbare bestanden toonde die je kon downloaden. Dit ging met name via FTP.
Je kan je vast wel voorstellen, dat dit niet echt een succes kon worden.

Later maakte men het HTTP protocol, wat door de webserver gebruikt word. De vernieuwing hiervan is dat het vanaf dat moment mogelijk was om tekst te tonen, zonder dat je eerst een .txt bestandje hoefde te downloaden. Dit kon gelijk in real-time!

Vanaf dat moment zag de eerste echte webserver het licht. Nu was het mogelijk om echt te surven en webpagina's te bekijken zoals we dat nu zo gewend zijn.
Het HTTP protocol (Hyper Text Transfer Protocol) zorgde voor de grote opmars van internet.

Een webserver is dus een service die draait op een computer die het mogelijk maakt webpagina's weer te geven en dus over het www (World Wide Web) te kunnen surven.

Downloaden en installeren

De meest gebruikte webserver software ter wereld is de Apache webserver. Dit is de server die wij gaan downloaden en installeren.
Download de laatste versie vanaf: http://httpd.apache.org.

Download dit bestand naar de map /usr/src/
Pak dit bestand vervolgens uit met de opdrachten:

  [root@localhost ~]# cd /usr/src
  [root@localhost src]# tar -xvzf apache-xxx.tar.gz
  of bij bzip2 bestanden:
  [root@localhost src]# bunzip2 apache-xxx.tar.bz2
  [root@localhost src]# tar -xf apache-xxx.tar
  

  Nu kunnen we de software gaan installeren.
  Voor het installeren dienen de Linux C compiler en make tools aanwezig te zijn (gcc en make)

  [root@localhost src]# cd httpd-xxx
  [root@localhost httpd]# ./configure
  [root@localhost httpd]# make
  [root@localhost httpd]# make install
  

  Dit zal apache installeren in de map: /usr/local/apache2.

  Apache configureren:

  Nu is de webserver gelijk klaar voor gebruik. Het is echter verstandig om deze nog even te configureren.
  Het configuratiebestand van Apache is terug te vinden in: /usr/local/apache2/conf/httpd.conf.

  [root@localhost src]#vi /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  

  In dit bestand kun je Apache naar jouw wensen aanpassen. Er zijn helaas teveel opties om in deze handleiding met je door te nemen.
  Ik geef een aantal basis zaken aan die je even moet aanpassen:

  • Listen 80: Geeft aan op welke poort Apache moet draaien. Standaard is dit poort 80 (aanbevolen).
  • Serveradmin: Het e-mail adres van de systeembeheerder.
  • Servername: Het IP-adres, hostnaam of domein van de server. Haal het # teken voor deze regel weg om deze te activeren.

  Apache starten & stoppen

  Apache starten gaat als volgt:

  [root@localhost src]# /usr/local/apache2/bin/apachectl -k start
  

  En om te stoppen:

  [root@localhost src]# /usr/local/apache2/bin/apachectl -k stop
  

  Jouw eigen website

  Nu Apache is gestart kunnen we onze website gaan bewonderen.
  Start jouw webbrowser en surf naar: http://localhost

  Je krijgt nu als alles goed is gegaan een demo website van Apache te zien die je verteld dat de installatie is geslaagd.
  Maak nu je eigen website en plaats alle bestanden daarvoor in: /usr/local/apache2/htdocs. Sommige versies hebben de website in de map /var/www/httpdocs staan.

  Je Apache server is nu erg kaal. Het uitvoeren van .php gaat niet lukken. Lees de Apache + PHP en MySQL handleiding om dit op te zetten.  How-TO's | Hoofdpagina | Linux Nieuws | Externe links | Help