Sjabloon:AlsaEqual

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Door:Laurens
Versie:1

Voorwoord

In het verleden werd uitgegaan van het uitvoeren van commando's als root, tenzij anders aangegeven. Sudoers dienden voor elk commando 'sudo ' te plaatsen.

Bij de reeds bewerkte artikelen wordt nu standaard sudo als beheer opdracht gebruikt.

Korte info

AlsaEqual is een grafische equalizer die gekoppeld kan worden aan verschillende applicaties en/of mixerkanalen van Alsa.

AlsaEqual installeren

Voordat AlsaEqual geïnstalleerd kan worden dienen eerst de volgende pakketten geïnstalleerd te worden:

sudo apt-get install alsa-source caps libasound2 libasound2-dev default-jre default-jre-headless libavcodec-extra-53 libavformat-extra-53 liboss4-salsa2 ladspa-sdk

Geeft u de voorkeur aan een grafische mixer, installeer dan ook de volgende:

sudo apt-get install alsmixergui

Installatie kan bij ondersteuning als volgt:

sudo apt-get install libasound2-plugin-equal

Biedt de distro geen of onvoldoende ondersteuning, download dan de laatste versie van AlsaEqual, bijvoorbeeld op de officiële website van The Digital Machine. In dat geval dient installatie handmatig te gebeuren:

Pak het tar.gz bestand uit en ga vanuit een consolevenster naar die map, en type de volgende commando's:

make
sudo mkdir /usr/lib/alsa-lib
sudo make install
sudo cp /usr/lib/alsa-lib/libasound_module_* /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/

Indien de installatie succesvol is, is het tijd voor de instellingen.

AlsaEqual instellen

Voor enkel gebruiken binnen één gebruikersprofiel, pas in de thuismap van die gebruiker .asoundrc aan. Moet AlsaEqual systeemwijd worden toegepast, plaats onderstaande dan (bij)in /etc/asound.conf.

ctl.equal {
 type equal;
}

pcm.plugequal {
 type equal;
# slave.pcm "plughw:0,0";
 slave.pcm "plug:dmix"
}

pcm.equal{
 type plug;
 slave.pcm plugequal;
}

Bovenstaande configuratie is bedoeld voor een algemene equalizer die het master kanaal bewerkt. Quote de regel met slave.pcm "plug:dmix" en de-quote de regel erboven om AlsaEqual per afzonderlijke applicatie of afzonderlijke kanalen te gebruiken. Lees de HOW-TO per applicatie hoe het geluid naar de equalizer te sturen indien u hier gebruik van wilt maken.

plughw:0,0 geeft aan: card,device

Alsa dient opnieuw gestart te worden om de equalizer te activeren:

sudo alsa reload

AlsaEqual visualiseren

In een tekstconsole kan dit als volgt bewerkstelligd worden:

alsamixer -Dequal

Ook kan voor de grafische variant een knop op het paneel worden gefabriceerd, waabij in het commandovak het volgende geplaatst dient te worden:

alsamixergui -Dequal