Processenbeheer

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Door:Laurens Vonder
Versie:5

Voorwoord

In alle situaties wordt uitgegaan van het uitvoeren van commando's als root. Sudoers dienen voor elk commando 'sudo ' te plaatsen.

Processen natrekken

Controleren welk procesID een proces heeft, of hoevaak deze draait:

ps aux|grep programmanaam

Processen in de gaten houden

Uiteraard kan dit ook grafisch met een schil zoals KSysguard, maar ook in de console is dit nog steeds mogelijk.

top

Indien je een lijst met processen wilt van enkel één gebruiker, dan is de -u optie van toepassing:

top -u gebruikersnaam

Of een enkel procesID d.m.v. de -p optie:

top -p procesID

Tijdens het aanschouwen van de lijst kan een proces dat in beeld staat een andere prioriteit worden gegeven, dit kan handig zijn als het systeem zwaar belast wordt, bijvoorbeeld tijdens back-up acties of bij het gebruik van zware grafische toepassingen zoals video bewerking of de nieuwste spelletjes. Deze prioriteit wordt uitgedrukt in niceness waarde. Deze ligt tussen de -20 en de +19. Het veranderen van prioriteit vereist systeembeheerdersrechten. Druk op de 'r' om de renice optie uit te voeren. Top vraagt nu om het procesID en na ingave van dit nummer kan de prioriteit worden ingevoerd. Hieronder staan de standaard verhoudingen:

 19
  5
  0
 -5
-20
= laagste prioriteit
= lagere prioriteit
= standaard prioriteit
= hogere prioriteit
= hoogste prioriteit

Processen en systeemmeldingen volgen

tail -f -n 100 /var/log/messages

Hierbij is -f follow, -n bepaalt het aantal getoonde regels en /var/log/messages is het bestand dat in de gaten wordt gehouden

Ook is het mogelijk achteraf procesmeldingen na te zien in /var/log/dmesg

Processen opstarten met aangepaste prioriteit

nice -n nicenesswaarde procesnaam

Het aanpassen van de prioriteit nadat een proces reeds is opgestart kan ook rechtstreeks in de console, maar dit vereist evenals de renice optie in Top systeembeheerdersrechten.

renice nicenesswaarde -p procesID

Processen abrupt afsluiten

Er zijn twee manieren om dit te doen. De eerste: alle processen met een bepaalde naam de nek om draaien, en de tweede is het beëindigen van een afzonderlijk proces op basis van een procesID. De eerste moet altijd als systeembeheerder, de tweede kan ook als gebruiker als het proces eigendom van die gebruiker is.

Enkele processen beëindigen:

kill procesID

Alle processen met dezelfde naam beëindigen:

killall procesnaam

Interrupts overzicht:

cat /proc/interruptsHow-TO's | Hoofdpagina | Linux Nieuws | Externe links | Help