Info

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

INFO PAGINA'S


De info pagina's

Naast de man pagina's zijn er veel programma's die over aanvullende info beschikken. Deze bevatten gedeeltelijk alleen dezelfde informatie als in de man-pagina's is opgeslagen, maar soms ook meer (zo is er voor de editor emacs uitgebreide informatie beschikbaar in het info-formaat

info pagina's bekijken met info

Start het programma info met het commando info. U krijgt dan een menu met alle beschikbare info bestanden. Druk op de toets [?] om de online-Help over de info browser te verkrijgen (daar opent u via h een kleine handleiding). info wekt net als een www browser met verwijzingen ofwel links. U kunt dus tussen verschillende bestanden bladeren, voor zover er verwijzigingen naartoe aanwezig zijn

Info pagina's onder Xwindow lezen met xinfo

Vergelijkbaar met xman is er ook een programma xinfo, dat geen speciale voordelen kent boven info

waar bevinden zich de info bestanden?

Overeenkomstig met de man-bestanden die zijn opgeslagen onder /usr/man en /usr/local/man, bevinden zich de info bestanden zich onder /usr/info en /usr/local/info, Ze zijn daar in het gzip compressieformaat opgeslagenHow-TO's | Hoofdpagina | Linux Nieuws | Externe links | Help