Harde schijven instellen

Uit Linuxdocs.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Door:Laurens
Versie:8
Versie:15-07-2011


Voorwoord

In het verleden werd uitgegaan van het uitvoeren van commando's als root, tenzij anders aangegeven. Sudoers dienden voor elk commando 'sudo ' te plaatsen.

Bij de reeds bewerkte artikelen wordt nu standaard sudo als beheer opdracht gebruikt.

Controle interval aanpassen

De meeste distro's controleren de schijven na elke 20 tot 30 keer aankoppelen geforceerd bij de opstart. Mocht dit (bijv. met extreem grote partities) te veel tijd in beslag nemen of voor een serversysteem te laag zijn, dan is dit simpel met onderstaand commando te veranderen:

tune2fs -c {controle interval aantal} -i {controle interval tijd} {apparaat}

Voorbeeld 1: Hier zal partitie /dev/sda1 vanaf nu elke 100 keer aankoppelen worden gecontroleerd op fouten

tune2fs -c 100 /dev/sda1

Voorbeeld 2: Hier zal partitie /dev/sda1 vanaf nu elke twee maanden worden gecontroleerd op fouten

tune2fs -i 2m /dev/sda1

Voorbeeld 3: Hier zal partitie /dev/sda1 vanaf nu elke 100 keer aankoppelen of elke twee maanden worden gecontroleerd op fouten

tune2fs -c 100 -i 2m /dev/sda1

Labels van schijfpartities aanpassen

Schijflabels zijn vooral handig als er veel met USB disks wordt gewerkt. Als dan in /etc/fstab niet het apparaat wordt aangegeven, maar LABEL={label voor die disk} zal die partitie altijd op dezelfde plaats in het systeem worden aangekoppeld. Ook HAL (de automatische mount daemon) mount in /media het apparaat met de naam die in het label is aangegeven. Dit is handig bij het herkennen van de schijven.

e2label {apparaat} {label}

Voorbeeld:

e2label /dev/sda1 rootpartitie

Bovenstaande geldt voor Ext2 en Ext3 partities. Voor DOS en Windows95/98/Me partities (de FAT familie) kan dit worden gedaan met dosfslabel. Bij NTFS is dit ntfslabel. Deze moeten wel eerst geïnstalleerd zijn.

Partities geforceerd controleren op fouten

Voor een standaardcontrole met automatische reparatie is het volgende te doen:

fsck -f -y {apparaat}

Hier zal automatisch het bestandssysteem worden gekozen en na de test is als het goed is alles gerepareerd. Soms werkt het niet automatisch omdat bijv. NTFS partities niet worden herkend, of het is geen software fout op de schijf. In dat geval kan ook de schijfcontrole handmatig worden uitgevoerd met de volgende toepassingen:

Ext2fsck.ext2
Ext3 fsck.ext3
Ext4fsck.ext4
Ext4 development modefsck.ext4dev
FAT12, FAT16dosfsck
FAT32fsck.vfat
fsck.msdos
HFSfsck.hfs
HFS+fsck.hfsplus
JFSfsck.jfs
Minixfsck.minix
NFSfsck.nfs
NTFSfsck.ntfs
ntfsfix
OCFS-2fsck.ocfs2
Ramdisksfsck.cramfs
ReiserFSfsck.reiserfs
ReiserFS4fsck.reiser4
UFSfsck.ufs

Computer start niet meer op:

Er komt een melding bij opstart dat één van de partities niet kan worden aangekoppeld en dat het systeem wacht op een root wachtwoord of door te gaan door op [Ctrl]-[D] te drukken.

-Voer het rootwachtwoord (of als sudoer je eigen wachtwoord) in en voer de volgende regel in:

shutdown -r -F now

De machine start nu automatisch op en zal een geforceerde controle van de partities uitvoeren, en indien mogelijk een reparatie doen. Meestal is hierna het systeem weer volop bruikbaar.

Structuur van de Root partitie

/root directory
/binbinaries
/bootboot files
/devdevices
/etceditable text configuration
/homehome directory
/liblibraries
/mediamedia directory
/mntmount points
/optoption parsing tools
/procprocesses
/rootroot's home
/sbinsystem binaries
/selinuxsecure enhanced linux
/srvservices
/syssystem
/varvariables
/usrusers

Aanbevolen te installeren pakketten bij veel verschillende bestandssystemen en functionaliteit

Onderstaande pakketten installeren met apt-get installeert automatisch na goedkeuren de overige benodigde pakketten:

 • gparted (Grafisch frontend dat onderstaande programma's gebruikt om partities te beheren)
 • dosfstools (lezen en bewerken van oude MSX-DOS 2.x, MS-DOS2+, Windows9x/ME data, FAT, vFAT)
 • mtools (lezen en bewerken van oude Minix data)
 • e2fsprogs (handige programma's voor het standaard bestandssysteem van Linux: Ext 2/3/4)
 • hfsutils (lezen en bewerken Apple Macintosh data)
 • hfsprogs (handige programma's voor onderhoud aan Apple Macintosh data)
 • jfstutils (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext3)
 • util-linux (diverse reparatiesoftware)
 • reiser4progs (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext4)
 • xfsprogs (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext3)
 • ntfs-3g (indien ook Windows 4+ (Windows NT, XP, Longhorn, Vista, 7) partities worden gebruikt)
 • cpmtools (voor lezen en bewerken data van oude CP/M machines zoals IBM P-CP/M, MSX-2 MSX-DOS 1.x, MSDOS1.x)
 • photorec (terughalen van data van ondersteunde bestandssystemen na een schijfcrash)How-TO's | Hoofdpagina | Linux Nieuws | Externe links | Help